• vi

Nhận dạng ký tự (OCR, OCV)

Công nghệ nhận dạng ký tự quang (OCV/OCR, Dot Print...)