Công ty TNHH công nghệ thị giác máy Nhật Quang

Trang chủ

        Bạn đang sử dụng con người để kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất ? Tuy nhiên tốc độ kiểm tra quá chậm, các sản phẩm lỗi bị lọt qua khâu kiểm tra ? Chuyện gì đang xảy ra với khâu kiểm tra sản phẩm của bạn ? Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn có thể gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp của bạn. Thực tế là các các công việc kiểm tra lặp đi lặp lại đó làm cho người kiểm tra cảm thấy nhàm chán, mắt người kiểm tra sẽ mệt mỏi và không còn chính xác khi đưa ra quyết định sản phẩm đang kiểm tra có đạt tiêu chuẩn hay không, đặc biệt là khi tốc độ sản xuất nhanh. Vậy chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đã nói ở trên hay không ? Câu trả lời là CÓ ! Vấn đề trên hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng công nghệ thị giác máy được phát triển bởi chúng tôi. Lỗi sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất luôn có thể xảy ra và có thể do con người hoặc máy móc gây ra, chúng không thể hoàn toàn tránh được nhưng có thể quản lý được!

        Công ty TNHH công nghệ thị giác máy Nhật Quang là đối tác của bạn trong các giải pháp kiểm tra sản phẩm bằng thị giác máy !

Là chuyên gia trong việc phát triển và triển khai các hệ thống thị giác máy công nghiệp, chúng tôi sẽ giúp các bạn đối phó với những thách thức trong quá trình sản xuất. Bất kể ngành sản xuất của bạn là gì, các hệ thống kiểm tra (màu sắc, kích thước, hình dáng, số lượng, vị trí, hướng, độ hoàn thiện, chữ số, mã vạch …) tự động sử dụng công nghệ thị giác máy của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo sản phẩm của bạn khi đến tay khách hàng là hoàn hảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết…

Bạn đang sử dụng con người để kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất ? Tuy nhiên tốc độ kiểm tra quá chậm, các sản phẩm lỗi bị lọt qua khâu kiểm tra ? Chuyện gì đang xảy ra với khâu kiểm tra sản phẩm của bạn ? Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn có thể gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp của bạn. Thực tế là các các công việc kiểm tra lặp đi lặp lại đó làm cho người kiểm tra cảm thấy nhàm chán, mắt người kiểm tra sẽ mệt mỏi và không còn chính xác khi đưa ra quyết định sản phẩm đang kiểm tra có đạt tiêu chuẩn hay không, đặc biệt là khi tốc độ sản xuất nhanh. Vậy chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đã nói ở trên hay không ? Câu trả lời là CÓ ! Vấn đề trên hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng công nghệ thị giác máy được phát triển bởi chúng tôi. Lỗi sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất luôn có thể xảy ra và có thể do con người hoặc máy móc gây ra, chúng không thể hoàn toàn tránh được nhưng có thể quản lý được!

          Công ty TNHH công nghệ thị giác máy Nhật Quang là đối tác của bạn trong các giải pháp kiểm tra sản phẩm bằng thị giác máy !

Là chuyên gia trong việc phát triển và triển khai các hệ thống thị giác máy công nghiệp, chúng tôi sẽ giúp các bạn đối phó với những thách thức trong quá trình sản xuất. Bất kể ngành sản xuất của bạn là gì, các hệ thống kiểm tra (màu sắc, kích thước, hình dáng, số lượng, vị trí, hướng, độ hoàn thiện, chữ số, mã vạch …) tự động sử dụng công nghệ thị giác máy của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo sản phẩm của bạn khi đến tay khách hàng là hoàn hảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết…

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN